För första gången under Dialogs historia har vi en föreläsare från Norge. Gunhild Rustad från Lardal ungdomsskole kommer att föreläsa under rubriken Engagera med video.

Vi kan skapa ett ökat lärandeutbyte hos eleverna, skapa mer engagemang och mer anpassad undervisning med hjälp av film och videon säger Gundhild. Hon visar hur man med enkla medel och grepp kan skapa egna videon för undervisningen. Hon berättar också hur de på Lardal Ungdomsskole flippar klassrummet.

SONY DSC

Annonser