Under hösten kommer jag att presentera de föreläsare som är aktuella på Dialog 2015.

Den första presentationen är Katarina Lycken Rüter från Sverige. Katarina har fram till i sommar arbetat som lärare i svenska på gymnasiet Östra Real i Stockholm och har på olika sätt arbetat med att få eleverna aktiva i lärandet. Till sin hjälp har hon ofta integrerat digitala verktyg. Sen i somras arbetar Katarina som undervisningsråd på Skolverket i Sverige med fokus på it i skolan.

Katarinas fokus under Dialog 2015 kommer att vara om klassrummet – hur digitala verktyg kan stödja och utveckla undervisning och lärande. Med perspektiv från sin nuvarande tjänst kommer hon också att tala om stödet för det kollegiala lärande när det gäller digitala verktyg i undervisningen.

Annonser