oktober 2014


Andreas Sundstedt håller två olika föreläsningar/workshops under Dialog 2015. Dels kommer han att berätta om vad projekt DiDiDi har arbetat med och dels kommer han att hålla en workshop kring digitala verktyg i undervisningen:

Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande, DiDiDi
Projektet är en  gemensam satsning för ett flertal olika aktörer inom utbildning i  Vasa. Projektets övergripande syfte är att granska, upptäcka och  sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning. Andreas Sundstedt presenterar de olika delprojekten, praktiska och konkreta erfarenheter från dessa samt forskningsresultat. Ytterligare information finns på projektets webbplats.

Digital dialog i klassrummet
Hur kan du som lärare aktivera alla din studerande i klassrummet? Hur får du dina mera tystlåtna studerande att delta i dialogen, svara på frågor och tycka till? Idag finns det många digitala verktyg som kan vara en hjälp till att närma sig svaren på dessa frågor. I den här workshopen jobbar vi praktiskt med verktyg och tjänster som kan skapa kommunikation, dialog och förutsättningar för kollaborativt lärandet i klassrummet!

IMG_0095

Hur kan appar och spel fungera som hjälplärare och motivationshöjare i undervisningen i idrott och hälsa

Daniel Gomejzon är lärare i idrott och hälsa på Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby. 2013 vann Daniel Guld-äpplet i Sverige bl.a. med motiveringen ”Daniel Gomejzon ger eleverna verktyg att utveckla den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer, när han förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik”.

Daniel förnyar traditionella lekar som t ex Indiansmyg till att bli TV-spel med häftig musik och härliga ljudeffekter för att få eleverna mer intresserade och engagerade under idrottslektionerna. Han använder sig av QR-koder då de gör MarioBros och xBox kinect för att få eleverna att röra på sig. Hans elever får också välja examinatiossätt där de kan välja på att skriva texter, använda sig av bilder och/eller göra filmer vilket de gör med sina mobiltelefoner.

Daniel föreläser båda dagarna under Dialog 2015!

 

 

Carola Eklund

 

Cecilia Valve arbetar som timlärare i allmänna ämnen på Yrkesträningsprogrammet vid Ålands yrkesgymnasium .Hon har en magister i pedagogiskt ledarskap och är även behörig speciallärare på gymnasienivå. Cecilia kommer att dela med sig hur hon jobbat med iPad i specialundervisningen det senaste året samt vilka appar hon använder sig av som stöd. De studerande har alla individuella planer för sin undervisning vilket är en utmaning i undervisningen och att använda sig av iPad möjliggör att jobba på en rad alternativa sätt. Förutom iPads och apple TV använder sig de studerande också av datorer.

image

För första gången under Dialogs historia har vi en föreläsare från Norge. Gunhild Rustad från Lardal ungdomsskole kommer att föreläsa under rubriken Engagera med video.

Vi kan skapa ett ökat lärandeutbyte hos eleverna, skapa mer engagemang och mer anpassad undervisning med hjälp av film och videon säger Gundhild. Hon visar hur man med enkla medel och grepp kan skapa egna videon för undervisningen. Hon berättar också hur de på Lardal Ungdomsskole flippar klassrummet.

SONY DSC

”Själsligt som Snusmumriken, till naturen som Peter Pan och nyfiken som Nicke Nyfiken. En pojke, som likt Pippi Långstrump, alltid gått sina egna vägar och som ända sen liten velat rädda världen. Andreas Lindquist har växt upp inom teater- och restaurangbranschen, är en 29 årig tvåbarnsfar, företagare, nybakad student och en multiaktiv studerande. Andreas är uppriktigt intresserad och oerhört nyfiken på livet, människor och dess fenomen. Nu tänker denna dynamiska finlandssvenska dyslektiker och numera Kuopiobo bli läkare och miljöforskare och dessutom hjälpa andra att nå sina drömmars mål.”

Så här presenterar sig Andreas Lindquist med egna ord. Han är en kille som hittat sina egna metoder och sätt att lära sig när de metoder som erbjöds inte räckte till. Sina sätt att lära, men också vikten av att få välja olika metoder, är något han gärna förmedlar vidare så att flera vågar sätt högre mål.

AG morning_1 (2)

 

Andreas är först ut som föreläsare på torsdag den 15.1.

 

Nästa föreläsarpresentation är Patricia Diaz, språklärare på Mikael Elisas gymnasium i Stockholm. Patricia föreläser om hur digitala verktyg och sociala medier kan användas för att förbättra det formativa arbetet och elevernas lärande. Hon är författare till boken Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och har även skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014). I november 2014 släpps hennes andra bok Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur).

Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande
Med utgångspunkt ur boken med samma namn visar Patricia i sin inspirationsföreläsning upp olika digitala verktyg och sociala medier som hon med framgång använt tillsammans med sina elever. I föreläsningen tas rubriker som webbpublicering, flipped classroom och digitala kanaler för avstämning och återkoppling upp. Konkreta elevexempel varvas med tankegångar före, under och efter genomförande och kopplas även samman med skolans styrdokument.

Patricia föreläser på torsdag den 15.1.

Foto Sebastian Borg

Foto Sebastian Borg

Carola Eklund

Dialog 2015 avslutas fredagen den 16 januari med att Thomas Fürth från Kairos Future pratar om hur framtidens skolan kan komma att se ut.

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi. Thomas Fürth är forskningsledare på Kairos Future och har över 20 års erfarenhet av framtidsstudier. Han är en framstående föreläsare och har publicerat ett flertal böcker, främst inom värderingsskriften och generationer. Han är docent i historia vid Stockholms universitet och var under 90-talet vice VD för Institutet för Framtidsstudier.

Kairos

Nästa sida »