Fronter kommer att hålla två föreläsningar under Dialog 2014. Den ena berör verktyget Creaza och den andra IUP och målmodulen.

Creaza är en webbaserad verktygslåda för att skapa digitala berättelser och består av fyra verktyg;  Cartoonist – tecknad serie, MovieEditor – videoredigering, Mindomo- tankekarta och presentation  och  AudioEditor – för ljudredigering. Verktygen har färdiga mallar och innehåll som är klara att tas i bruk. Bl.a. finns ett hundratals ljud- och filmklipp, bakgrunder, karaktärer, rekvisita, effekter och grafiska element. Användaren kan dessutom själv ladda upp egna bilder, ljudklipp och videoklipp som de kan använda var för sig eller i kombination med Creazas innehåll.

mp_logo

Verktyget individuella utvecklingsplaner IUP kan användas av lärare för att förbättra uppföljningen av studerande/elever. Det underlättar planläggning, systematisering och genomförande av samtal med den studerande. Målmodulen är ett sammansatt verktyg som möjliggör att lärarna kan lägga till olika mål i sina rum, värdera måluppfyllelsen och integrera detta i IUP-modulen.

 Fronter Y

Annonser