Under Dialog 2014 kommer Per Brahm från Learnify att berätta om möjligheterna med verktyget och erfarenheterna från stora lärarfortbildningsprojekt i Sverige. I Learnify hittar du bl.a.

  • 30 000 öppna digitala lärresurser och hundratusentals andra digitala resurser
  • verktyg både lärare och elever kan använda för att skapa interaktivt digitalt material
  • kommunikationsverktyg och digitala samarbetsytor
  • lärarforum per ämne/kurs
  • utbildning så att du kommer igång

Programmet har också testats här på Åland och vi som gjorde testet ser det som ett intressant alternativ vid skapande av digitala lärobjekt och kurser. Kom gärna och lyssna på vilka möjligheter det finns i programmet. Learnify finns också med som mässutställare.

 

learnify-logo-3000x969

Annonser