Under seminariet har du möjlighet att ta del av bokförlaget Schildts & Söderströms nya e-läromedel för undervisningen. Kenneth Nykvist berättar bland annat om det nya matte-materialet digiTAL 1 för åk 1 och 3 och hur det fungerar.

S&S

Annonser