Programmering – något för våra studerande/elever och varför i så fall?

I tur att presenteras är Lars Nyberg som arbetar som lärare i  IKT och matte på  högstadiet Luostarivuoren koulu i Åbo sedan 1992. Han är föräldra-aktiv sedan 90-talet, har varit ordförande och är nu viceordförande för Hem och Skola i Åbo. Lars undervisar på finska och svenska, det senare eftersom språkbadsklasserna startade i högstadiet år 2000.

Han har undervisat i programmeringens grunder under flera år. Först med Qbasic, sedan med Turbo Pascal och Java, de senaste åren med Python. I fjol startade de med Scratch i regi av en spelplaneringsklubb, detta läsår har de en valbar datakurs med detta som tema. Även nu är Scratch det använda verktyget, i varje fall till en början. Om du undrar över vad programmering kan ge eleverna ska du boka in dig på den här föreläsningen.

lasses foto

Annonser