Vyer över nya landskap – designprocesser för olika lärmiljöer
Vad händer med lärmiljöerna när de digitala verktygen tar plats i skolan? Är de ändamålsenliga? Vad kan jag som lärare och skolledare göra för att underlätta lärandet i en digital lärmiljö? Pasi Kurttila och Markku Lang arbetar på träningskolan i Uleåborg. De har sedan 2010 utforskat finska skolor i MOM- projekt (Muuttuva oppimaisema – Föränderligt lärlandskap). De har varit också med i designprocesserna av olika lärmiljöer i det Europeiska ITEC projektet. Båda projekten finansieras av Utbildningsstyrelsen i Finland.
IMAGE_2
Annonser