Varför blogga i undervisningen och hur?

 Att blogga är kreativt och stimulerande. Genom bloggen kan vi lärare fånga elevers intresse och motivera dem till att skriva mer och bättre. Dessutom tränar bloggen eleverna i digital kompetens, upphovsrätt, bildbehandling och mycket mer. Att komma igång med en blogg är inte svårt men det finns lite att tänka på.

 Anna-Karin Nordberg arbetar som klasslärare vid Ytternäs skola och har tidigare arbetat vid Källbo skola. Hon har under några år tagit paus i undervisning och jobbat i reklambranschen. Sedan 1,5 år är Anna-Karin tillbaka som lärare och har ett stort intresse för sociala medier och it i undervisningen.

Annonser