Simon Hansell arbetar som religions- och psykologilärare vid Gymnasiet i Petalax. Han har flera års erfarenhet av digitala arbetssätt i skolan och fungerar numera också som IKT-pedagog i kommunerna Malax och Korsnäs. Läs gärna mer om Simon Hansell och hans arbete med IKT i skolan på hans webbplats www.simonhansell.com.

Simon kommer att hålla två föreläsningar under Dialog 2014:

Digitala verktyg i undervisningen – Under föreläsningen får du ta del av ett urval digitala verktyg som Simon som lärare i religion och psykologi har använt sig av regelbundet under en längre tid, och som han ser ett pedagogiskt mervärde i. Han presenterar kort dessa verktyg som fungerar direkt i webbläsaren och som finns gratis tillgängliga på webben.

Digitala kurser i gymnasiet – Under denna föreläsningen presenterar Simon kort hur han arbetar med mina digitala kurser i religion och psykologi vid Gymnasiet i Petalax. Fokus kommer att ligga på hur lärplattformen Fronter kan användas för att bygga upp digitala kurser. Han ger också några praktiska exempel på hur digitala prov kan se ut med anledning av den kommande digitala studentexamen.

Hansell

 

Annonser