Johan Lindström, född och uppvuxen i Mariehamn och utbildad lärare i matematik, NO/teknik samt idrott och Hälsa för år 4-9. Nu jobbar han som biträdande rektor inom Utbildning Rotebro i Sollentuna. Han är ansvarig för år 7-9, men jobbar även mycket med skolutvecklingsfrågor, IKT och schemaläggning inom hela skolenheten, d v s i ett f-9 perspektiv. Johan är också delaktig i en styrgrupp som har fortbildat alla NO-lärare (ca 100 st) i Sollentuna kommuns grundskolor.

Fr.o.m. augusti 2013 jobbar han deltid som konsult för företaget Caperio med att fortbilda lärare och skolledare.  Två huvudområden i det arbetet är hur man kan jobba med datorer i undervisningen och hur gör när man jobbar målstyrt.

Johan håller två föreläsningar;

Det handlar inte om att digitalisera undervisningen utan om att skapa en undervisning som passar den digitala generationen!  – här tar Johan upp innehåll som problem/möjligheter när antalet datorer ökar i skolan, nackdelar med traditionella läroböcker, behovet av ett utvidgat kollegium och stödfunktioner för lärare mm.

Konkreta tips och idéer på digitala verktyg  i föreläsningen visar Johan verktyg som han använder sig av i sin undervisning

 

Johan ht 2013

Annonser