Anna Törnquist är arktiekt och bildkonstnär med ett stort intresse för hur skolor kan byggas om eller omorganiseras för att rimma med en modern pedagogik. Hon säger att man absolut inte behöver bygga nya hus för att arbeta på nya sätt. Ibland kan det räcka med att städa, möblera, omorganisera och planera för att samverka kring rummets användning. Kan man sen flytta en eller annan vägg så öppnar sig snabbt ytterligare möjligheter. Fördelen med ombyggnadsprojekt är att det redan finns ett kollegium och att planeringsprocessen kan användas för att arbeta med ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Anna har ett par gånger varit föredragshållare på Framtidens lärande i Stockholm och nu får vi möjlighet att lyssnat till henne som avslutande föreläsning under Dialog 2014.

Anna T

 

 

Annonser