november 2013


Fronter kommer att hålla två föreläsningar under Dialog 2014. Den ena berör verktyget Creaza och den andra IUP och målmodulen.

Creaza är en webbaserad verktygslåda för att skapa digitala berättelser och består av fyra verktyg;  Cartoonist – tecknad serie, MovieEditor – videoredigering, Mindomo- tankekarta och presentation  och  AudioEditor – för ljudredigering. Verktygen har färdiga mallar och innehåll som är klara att tas i bruk. Bl.a. finns ett hundratals ljud- och filmklipp, bakgrunder, karaktärer, rekvisita, effekter och grafiska element. Användaren kan dessutom själv ladda upp egna bilder, ljudklipp och videoklipp som de kan använda var för sig eller i kombination med Creazas innehåll.

mp_logo

Verktyget individuella utvecklingsplaner IUP kan användas av lärare för att förbättra uppföljningen av studerande/elever. Det underlättar planläggning, systematisering och genomförande av samtal med den studerande. Målmodulen är ett sammansatt verktyg som möjliggör att lärarna kan lägga till olika mål i sina rum, värdera måluppfyllelsen och integrera detta i IUP-modulen.

 Fronter Y

Under Dialog 2014 kommer Per Brahm från Learnify att berätta om möjligheterna med verktyget och erfarenheterna från stora lärarfortbildningsprojekt i Sverige. I Learnify hittar du bl.a.

  • 30 000 öppna digitala lärresurser och hundratusentals andra digitala resurser
  • verktyg både lärare och elever kan använda för att skapa interaktivt digitalt material
  • kommunikationsverktyg och digitala samarbetsytor
  • lärarforum per ämne/kurs
  • utbildning så att du kommer igång

Programmet har också testats här på Åland och vi som gjorde testet ser det som ett intressant alternativ vid skapande av digitala lärobjekt och kurser. Kom gärna och lyssna på vilka möjligheter det finns i programmet. Learnify finns också med som mässutställare.

 

learnify-logo-3000x969

Under seminariet har du möjlighet att ta del av bokförlaget Schildts & Söderströms nya e-läromedel för undervisningen. Kenneth Nykvist berättar bland annat om det nya matte-materialet digiTAL 1 för åk 1 och 3 och hur det fungerar.

S&S

Programmering – något för våra studerande/elever och varför i så fall?

I tur att presenteras är Lars Nyberg som arbetar som lärare i  IKT och matte på  högstadiet Luostarivuoren koulu i Åbo sedan 1992. Han är föräldra-aktiv sedan 90-talet, har varit ordförande och är nu viceordförande för Hem och Skola i Åbo. Lars undervisar på finska och svenska, det senare eftersom språkbadsklasserna startade i högstadiet år 2000.

Han har undervisat i programmeringens grunder under flera år. Först med Qbasic, sedan med Turbo Pascal och Java, de senaste åren med Python. I fjol startade de med Scratch i regi av en spelplaneringsklubb, detta läsår har de en valbar datakurs med detta som tema. Även nu är Scratch det använda verktyget, i varje fall till en början. Om du undrar över vad programmering kan ge eleverna ska du boka in dig på den här föreläsningen.

lasses foto

Vyer över nya landskap – designprocesser för olika lärmiljöer
Vad händer med lärmiljöerna när de digitala verktygen tar plats i skolan? Är de ändamålsenliga? Vad kan jag som lärare och skolledare göra för att underlätta lärandet i en digital lärmiljö? Pasi Kurttila och Markku Lang arbetar på träningskolan i Uleåborg. De har sedan 2010 utforskat finska skolor i MOM- projekt (Muuttuva oppimaisema – Föränderligt lärlandskap). De har varit också med i designprocesserna av olika lärmiljöer i det Europeiska ITEC projektet. Båda projekten finansieras av Utbildningsstyrelsen i Finland.
Läs mer om projekten här.
IMAGE_2

Varför blogga i undervisningen och hur?

 Att blogga är kreativt och stimulerande. Genom bloggen kan vi lärare fånga elevers intresse och motivera dem till att skriva mer och bättre. Dessutom tränar bloggen eleverna i digital kompetens, upphovsrätt, bildbehandling och mycket mer. Att komma igång med en blogg är inte svårt men det finns lite att tänka på.

 Anna-Karin Nordberg arbetar som klasslärare vid Ytternäs skola och har tidigare arbetat vid Källbo skola. Hon har under några år tagit paus i undervisning och jobbat i reklambranschen. Sedan 1,5 år är Anna-Karin tillbaka som lärare och har ett stort intresse för sociala medier och it i undervisningen.

Nu kan du gå in och titta närmare på program och föreläsare för Dialog 2014. Samtidigt kan du passa på att anmäla dig. Senast den 20 december vill vi ha din anmälan.

Både program och anmälningsblankett hittar du på www.mip.ax.

Du som bor utanför Åland också är välkommen!

Carola Eklund

Logo_14

Nästa sida »