Den första föreläsare att presentera är Karin Brånebäck, en väldigt aktiv och kunnig pedagog när det gäller tankar kring det flippade klassrummet. Karin är en 1 – 7 lärare i Stockholm och på Dialog 2014 håller hon dels en allmän föreläsning och dels en workshop som är mer praktiskt inriktad om att flippa klassrummet. Hon har en egen blogg, Kilskrift,  och har också skapat en välbesökt FB-sida Flippa klassrummet.

BrånebäckBilden är hämtad från Karins egen blogg

Annonser