Då är det igen dags för Dialog 2014. Närmare bestämt den 16 januari. Nästan alla föreläsare är bokade men ännu har vi ett par som inte är helt klara. Konceptet är som under de tidigare åren, dvs. huvudföreläsare, parallellseminarier och mässutställare. Jag kan med glädje konstatera att vi också kommer att få ta del av elevers erfarenheter av att arbeta digitalt (mässutställare). Utmärkelsen Årets pedagog offentliggörs också då.

Så boka in datumet i era kalendrar. Anmälningen öppnar den 11 november och närmare info om föreläsare och tidpunkter kommer i samband med detta.

Annonser