oktober 2013


Den första föreläsare att presentera är Karin Brånebäck, en väldigt aktiv och kunnig pedagog när det gäller tankar kring det flippade klassrummet. Karin är en 1 – 7 lärare i Stockholm och på Dialog 2014 håller hon dels en allmän föreläsning och dels en workshop som är mer praktiskt inriktad om att flippa klassrummet. Hon har en egen blogg, Kilskrift,  och har också skapat en välbesökt FB-sida Flippa klassrummet.

BrånebäckBilden är hämtad från Karins egen blogg

Annonser

Då är det igen dags för Dialog 2014. Närmare bestämt den 16 januari. Nästan alla föreläsare är bokade men ännu har vi ett par som inte är helt klara. Konceptet är som under de tidigare åren, dvs. huvudföreläsare, parallellseminarier och mässutställare. Jag kan med glädje konstatera att vi också kommer att få ta del av elevers erfarenheter av att arbeta digitalt (mässutställare). Utmärkelsen Årets pedagog offentliggörs också då.

Så boka in datumet i era kalendrar. Anmälningen öppnar den 11 november och närmare info om föreläsare och tidpunkter kommer i samband med detta.