maj 2013


Är du sugen på att läsa en kortkurs på högskolenivå och öka din digitala kompetens. När jag var vid Framtidens lärande i år fick jag det här tipset:

Högskolan Dalarna/Dalarnas akademi erbjuder kurser som motsvarar 1,5 högskolepoäng. Du kan själv välja när du startar kursen och hur snabbt du vill avverka den. I och med att du läser kortkurser nätbaserat följer du föreläsningar och deltar i seminarier direkt på nätet och behöver inte resa till Högskolan Dalarna. Trots att du läser i din egen takt kommer du att träffa din handledare och dina studiekamrater på nätet. Exempel på kurser är Att kommunicera på nätet, Fusk och plagiat i digitala miljöer, Nästa generations lärande, Mobil kommunikation, Social medier och molntjänster och Nätjuridik.

Kurserna vänder sig till dig som är yrkesverksam och finns endast som s.k. uppdragsutbildning, dvs. kurser som arbetsgivaren betalar för.

Kolla upp era möjligheter att gå en sån här kurs ifall ni är intresserade! Jag ska i alla fall kolla vad det kostar eftersom kursen Nästa generations lärande låter intressant.

Jag har haft förmånen att vara på Framtidens lärande i år igen. Tyvärr hann jag inte lyssna till allt jag ville och en föreläsning jag missade var Troed Troedsons ”Bra skola reder sig själv…”. På söndagen när jag väl var hemma och packade upp min väska lyssnade jag till en Bambuser-inspelning av hans föreläsning. Tyvärr är ljudkvaliteten lite ojämn men budskapet var ändå tydligt. Inledningsvis fäste jag mig vid hans tankar kring ledarkompetens och min tolkning av hans resonemang var ungefär så här:

Ledarskap är en typ av förflyttning (fråga-varför förflyttas skolan så långsamt?) och ledar behöver då ha en uppfattning om både riktning och sätt. Men när vi anställer nya ledare är det ett väldigt viktigt urvalskriterie att man har väldokumenterad erfarenhet av viss verksamhet och sätt att arbeta. Erfarenhet är alltså ett viktigt ledord. Men, säger Troedson, om man bygger på erfarenhet så tror man att världen kommer att se precis likadan ut framöver. Istället borde man fråga efter visioner och vart man är på väg eftersom världen igår inte kommer att vara den samma som i morgon. 

Många gånger när vi blir tillfrågade vem vi är så berättar vi varifrån vi kommer, vad vi arbetar med och vilken kompetens och erfarenhet vi har. Istället, menar Troedson, borde vi ryggradsmässigt berätta om vart vi är på väg.

En sanning eller en provokation? Tankeväckande om inte annat! Vilka kompetenser vill vi att våra framtida skolledare har på Åland? 

Dessutom sa Troedson en massa annat vettigt men ni kan ju kanske lyssna själva 🙂

//Carola