februari 2013


Hela 41 personer har fyllt i utvärderingen om Dialog 2013, det är nästan 40% av deltagarna! Jag har försökt ge en översiktlig bild av svaren nedan:

Allmänt intryck

 • De allra flesta ansåg att seminariet var mycket bra eller bra, tre personer ansåg att det var mindre bra.
 • Mycket kritik fanns mot att föreläsarna inte höll tiden och att det därmed blev för kort tid för mässbesök.  Det är en svår balans att få in så många föreläsare som möjligt men ändå få tid till mässbesök och diskussioner. Ändå var det mera tid reserverat till detta i år jämfört med i fjol.
 • Lokalerna får positiv kritik, liksom kombinationen av föreläsare (lokala lärare men också forskare). Det uppfattades också som positivt att få träffa andra lärare. De lokala lärarna som föreläste fick också mycket positiv kritik. CC-föreläsningen uppfattades dock som rörig eftersom det krävdes många hopp mellan olika webbplatser.

Upplägget

 • Alla utom en tyckte att upplägget var mycket bra eller bra. Den kritik vi fått från Alandica var att många av dem som anmält sig till lunchen de facto inte åt, vilket gjorde att Alandica fick en massa mat över som de inte fick ersättning för. Till ett annat år behöver detta koncept ändras.
 • Negativ kritik fanns mot programutskicket som man uppfattade som felaktiga. Den allra senaste förändringen mejlades ut till de anmälda dagen innan men en viss förvirring fanns vid informationen vid de olika föreläsningssalarna. Det fanns också kritik till att inte flera föreläsningar hölls flera gånger.
 • Positiv kritik var att kombinationen av föreläsare var bra, att det ordnas den här typen av seminarier på Åland och att näringslivet deltog.

Bredden på föreläsningarna

 • De flesta ansåg att bredden på föreläsningarna var bra medan 6 st ansåg att den var mycket bra, och 5 att den var mindre bra.
 • Den kritik som framkom var att det kunde vara mer praktiska seminarier, att det kunde vara mer om iPads och dessutom mer för högskolan och gymnasialstadiet. När det gäller iPads hade vi föreläsare på gång men hon måste avboka en kort tid innan. Ett annat alternativ var på gång men datumet funkade inte. Möjligen kan Utbildningsbyrån möta behovet på något annat sätt i en snar framtid. Vi försökte medvetet hitta föreläsare som specifikt kunde ta upp exempel för högskola och gymnasier men det var svårt att hitta lämpliga föreläsare. Å andra sidan kan många av metoderna anpassas till vilken skolnivå som helst. De flesta föreläsarna fick sig en släng med sleven även om många över lag var nöjda med utbudet.
 • Flera tyckte det var positivt att åländska förmågor lyftes fram och fick dela med sig av erfarenheterna. Detta ansågs vara viktigt vid kommande seminarium även om det fanns deltagare som ansåg att flera föreläsare kunde tas utifrån.

Minimässan

 • Största andelen svarande ansåg att mininmässan antingen var bra eller varken eller men ingen ansåg att den var dålig.
 • Mässutställarna i sig fick inte någon dålig kritik men däremot var det en stort antal deltagare som ansåg att det fanns för lite tid att besöka mässan. Man önskade också att det funnits mera bredd på mässan som t.ex. läromedel. En anledning till detta var att många läromedelsföretag, men också andra, sedan länge tillbaka var uppbokade på den stora Educa mässan i Helsingfors som hölls direkt efter Dialgo 2013. Denna prioriterades tyvärr. Man saknade också pedagogiska program som är användbara i skolan.

Föreläsningsinnehåll

 • Förslag på föreläsningsinslag kom fram och kommer att beaktas till kommande seminarier, bl.a. mer för högre utbildning, hur elektroniska verktyg används i kontakt med hemmen, lärare som berättar om hur de använder IT, skolledare som berättar om hur man utvecklar IT-användandet i sin undervisning (de två senaste fanns dock presenterade under seminariet), lärare som visar sina Fronter-rum.

 

 

Övrigt

 • Ett mer breddat program, anpassat till olika målgrupper samt bättre information om vad föreläsningarna handlar om. Flera seminarier som kunde gå flera gånger så att fler kunde lyssna.
 • Avdelningen kunde använda samma upplägg för andra skolfrågor och Alandica fungerar bra som plats. Bra med en avslutning som får oss att tänka i nya banor.

 

Allmänt från arrangörerna:

Seminariet ger mycket tillbaka till arrangörerna då vi på många sätt kan snappa upp behov och önskningar ute i verksamheten. Vi är också glada att så många ansåg att det allmänna intrycket, seminarieupplägget samt bredden på föreläsningar var mycket bra alternativt bra. Det visar på att det finns både behov och intresse av föreläsningar och seminarier kring nya verktyg och metoder inom undervisingen.

Utvärderingen visar att vi är väldigt olika, tycker olika och kan olika mycket. På de flesta punkterna fanns det helt motsatta åsikter: föreläsningarna var bra – föreläsningarna var mindre bra, det fanns för lite tid mellan föreläsningarna – det fanns tillräckligt med tid för mässbesök, det var bra med lokala föreläsare – det borde vara mer föreläsare utifrån, bredden på föreläsarna var bra – borde vara större bredd på föreläsningarna. Bara för att nämna några!

Utvärderingen visar ändå på att det finns intresse av ett Dialog-seminarium nästa år!

Annonser

Ramlade idag över Alistar Creelmans blogginlägg om att flippa klassrum där han hänvisade till Flipped Institute. Efter en snabb koll av webbplatsen kan jag påstå att det finns en hel del guldkorn här för dem som är intresserad. Själva idéen med metoden beskrivs kort i en animerad film:

Där finns också en hel del tips om man behöver, bl.a. hur man kan skapar bra videon och hur man publicerar dem samt förslag på resurser. Har ni tid och intresse kan det vara värt att kolla upp webbplatsen.