Är ni intresserade av att jobba mer med film i skolan? Varför då, undrar säkert någon? Att arbeta med film i skolan idag kommer på allt bredare front som metod oberoende om man väljer att använda filmerna som lärobjekt, själv gör filmer eller låta eleverna göra filmer.

Om du är intresserad av att veta hur Geta arbetar med film ska du komma och lyssna på dem mellan 12.30 och 13.25 den 24.1. Marianne Häggblom och Jenny Henriksson berättar då om hur skolan jobbar med det vidgade textbegreppet med hjälp av bl.a. film.

Marianne Hõggblom Jenny Henriksson

Geta skola filmar

Annonser