Då är det dags att åter presentera en åländsk föreläsare. Under seminariet kommer vi att få tillfälle att lyssna på Tom Rydell från Ålands lyceum. Skolan  deltar i ett Central Baltic projekt, E-Math, i lång matematik och då Tom är matematiklärare är han också i högsta grad involverad i projeklogotet. Inom projektet arbetar man med en metod som kallas strukturerad härledning.

Undervisningsmetoden kräver att de studerande använder datorer på lektionerna och hemma då de gör sina uppgifter. Läraren kan lägga till information i materialet och detta syns direkt när den studerande loggar in nästa gång i ”sin” mattebok. Den studerande gör sina uppgifter i den elektroniska läroboken och läraren kan sen gå in och titta hur uppgifterna är lösta när han/hon loggar in nästa gång. Verktyget är alltså interaktivt.

Låter detta intressant? Då ska ni naturligtvis komma och lyssna på Tom den 24 januari. Han håller två föreläsningar, kl 10.40 – 11.35 och 14.40 – 14.35.

Om ni inte har anmält er till seminariet så ska ni göra det nu, tycker jag! Anmälningsblankett och program hittar ni på http://www.mip.ax.

Välkomna!

Annonser