Tiden rinner iväg och för att hinna presentera alla föreläsare innan seminariet kommer här ytterligare en.  I samtal med näringslivet har det dykt upp åsikter att de personer som anställs inte har en tillräckligt god kunskap i att kommunicera. Detta är en viktig hörnsten i alla kundkontakter och frågan är vad skolan kan göra för att möta detta krav eller denna önskan.

Som avslutningstalare under seminariet den 24 januari har vi därför bjudit in Michale Riise för att problematisera detta. Näringslivet har också möjlighet att följa den här föreläsningen, som också delvis är sponsorerad av företag.

Michael Riise är föreläsare, pedagog och regissör och jobbar både med skolor, organisationer och näringsliv och har sedan 1995 utvecklat ett träningsprogram i mänsklig kommunikation på basis av sina teaterkunskaper, studier i kommunikationer, högskolestudier och omvärldsanalys. Han frågar sig vad som händer om de studerande har för låg kommunikativ kompetens när det kommer ut i arbetslivet?

Vikten av kommunikativ kompetens gäller lärare inom alla skolstadier samt anställda inom näringsliv (t.ex. IT-sektorn) och organisationer. Träning i att kommunicera är en tvärgående kompetens för alla som vill nå framgång i kommunikation. Som deltagare i föreläsningen får du ta del av viktiga begrepp inom kommunikationsområdet och om de möjligheter som ligger i praktisk träning. Michael skapar i sin föreläsning dialog och illustrerar tillsammans med de deltagare som vill, hur träning går till.

Du kan läsa mer om Michael Riise på hans webbplats http://www.riiseregi.se/

 

 

Annonser