Nästa presentation av föredragshållare på Dialog 2013 är Mia Vanhatalo. Mia har varit med och starta upp Facebook-sidan Senja opettaa ruotsia och bidrar också med statusuppdateringar där. Sidan är ursprungligen uppstartad av vänner till Senja för att lära henne svenska. Idag har Facebook-sidan fått en stor spridning med över 17.000 följare och flera skolor använder den i språkundervisningen.

FB Senja- 11.12

Ett inlägg på FB kan se ut så här  

Upplägget med Senja opettaa ruotsia är att samma text delvis återkommer både på finska och svenska. Teamet kring Fröken Senja FB-sidan har också gett ut en bok med samma namn och den finns att köpa ute i bokhandlarna.

Mia själv arbetar med kunskapsbyrån Plåtburk, en kunskaps- och marknadsföringsbyrå som marknadsför sig både på Facebook och Twitter. Hon kommer att berätta om hur skolorna använder sig av Facebook och Internet som inspirationskälla i språkundervisningen.

 

Annonser