Jag har via min medarbetare Bo Nygård fått länken till ett intressant dokument som på ett, i mitt tycke, bra sätt belyser varför och hur man jobbar med digitala kompetens i grundskolan. Dokumentet är utgivet av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland 2011 och heter Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen.

Som jag nämnt tycker jag materialet är bra och tar upp olika aspekter på varför vi behöver ha en digital kompetens. Det enda jag har lite problem med och som förvirrade mig lite i början var några benämningar. Orden mediekunskaper och medieundervisning fick mej först att tänka på sökstrategier, källkritik, etik och moral på nätet. Men ganska snabbt insåg jag att det handlade om digital kompetens och att använda sig av digitala verktyg i undervisningen.

Dokumentet belyser inte endast varför elever ska ha en digital kompetens utan visar också på hur man kan jobba med detta inom olika områden och inom olika årskurser. Detta belyses bla. i förhållande till barnens utvecklingsnivåer och vad som är rimligt att förstå i olika åldrar. Förutom detta ser man också på digital kompetens ur skolgemenskapens perspektiv (bl.a. skolledningens och lärarnas ansvar, resurser, bedömning och lärmiljöer) och hur man ska få in verksamheten i läroplanerna för att nå uppsatta mål. Dokumentet belyser också det faktum att barnen lär sig utanför skolan och hur skolan ska förhålla sig till det.

Som en sista liten kuriositet finns ett litet självtest för lärare så de får en uppfattning om hur de är som lärare när det gäller att arbeta med digitala kompetens och digitala verktyg.

Jag uppmanar verkligen alla lärare – även ni som inte ser nyttan i att använda digitala verktyg i undervisningen – att läsa igenom materialet. Där finns nog tankeställare eller aha-upplevelser för var och en hoppas jag.

Annonser