Programmet för den 24 januari börjar småningom bli klart men tiderna är ännu inte fastställda och därför kan inte anmälningar ännu tas emot. Men, men snart är det möjligt…..

Den här veckan vill jag presentera den föreläsare som inleder seminariet. Jag har den stora glädjen att presentera Unos Uno – ett forskningsprojekt som följer upp 1-1 satsningarna i ett antal skolor i Sverige. Projektet studerar och analyserar under perioden 2010 – 2013  effekterna och resultaten i en del av de skolor där man har satsat på att ge eleverna datorer. Detta gör man utifrån olika perspektiv – elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relation mellan skola och hem. Målet är förstås att identifiera vilka effekter genomförandet av datorsatsningen haft på lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt hur elevers resultat i skolan har påverkats. Om du vill veta vilka skolor som ingår i forskningsprojektet kan du gå in på deras blogg för att läsa mera. De kan också följas på Facebook.

De frågor jag önskar vi ska få svar på under seminariet är bl.a. – vilket lärande sker när lärare och studerande har tillgång till datorer? Alltså väldigt intressant, tycker jag!

På återhörande!

 

Annonser