Planeringen av seminariet den 24 januari 2013 har sakta men säkert fortskridit och nu verkar det mesta ha fallit på plats. I stora drag kommer vi att ha föreläsningar kring följande:

  • vilket lärande blir möjligt när lärare och studerande har tillgång till datorer
  • hur kan sociala medier användas som stöd i språkundervisningen
  • hur kan man arbeta med den digitala lärmiljön
  • Kopplingen mellan It-strategi och bloggar som verktyg i skola
  • Varför behöver vi träna oss i kommunikation
  • Digitala verktyg och bildkonst i skolan
  • Film i undervisningen
  • Creative Commons
  • Digitala läromedel i matematik
  • Digitala verktyg i yrkesutbildningen

Dessutom kan ni se hur lärer kan använda sig av skrivplattor och hur elever i grundskolan kan arbeta med programmering.

Förutom detta hoppas jag att vi kan presentera ett antal mässutställare. Tyvärr ärden stora EDUCA-mässan i Helsingfors dagen efter och risken finns att det blir för tajt för utställarna tidsmässigt.

Närmare presentationer dyker upp småningom!

Annonser