november 2012


Jag har via min medarbetare Bo Nygård fått länken till ett intressant dokument som på ett, i mitt tycke, bra sätt belyser varför och hur man jobbar med digitala kompetens i grundskolan. Dokumentet är utgivet av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland 2011 och heter Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen.

Som jag nämnt tycker jag materialet är bra och tar upp olika aspekter på varför vi behöver ha en digital kompetens. Det enda jag har lite problem med och som förvirrade mig lite i början var några benämningar. Orden mediekunskaper och medieundervisning fick mej först att tänka på sökstrategier, källkritik, etik och moral på nätet. Men ganska snabbt insåg jag att det handlade om digital kompetens och att använda sig av digitala verktyg i undervisningen.

Dokumentet belyser inte endast varför elever ska ha en digital kompetens utan visar också på hur man kan jobba med detta inom olika områden och inom olika årskurser. Detta belyses bla. i förhållande till barnens utvecklingsnivåer och vad som är rimligt att förstå i olika åldrar. Förutom detta ser man också på digital kompetens ur skolgemenskapens perspektiv (bl.a. skolledningens och lärarnas ansvar, resurser, bedömning och lärmiljöer) och hur man ska få in verksamheten i läroplanerna för att nå uppsatta mål. Dokumentet belyser också det faktum att barnen lär sig utanför skolan och hur skolan ska förhålla sig till det.

Som en sista liten kuriositet finns ett litet självtest för lärare så de får en uppfattning om hur de är som lärare när det gäller att arbeta med digitala kompetens och digitala verktyg.

Jag uppmanar verkligen alla lärare – även ni som inte ser nyttan i att använda digitala verktyg i undervisningen – att läsa igenom materialet. Där finns nog tankeställare eller aha-upplevelser för var och en hoppas jag.

Programmet för den 24 januari börjar småningom bli klart men tiderna är ännu inte fastställda och därför kan inte anmälningar ännu tas emot. Men, men snart är det möjligt…..

Den här veckan vill jag presentera den föreläsare som inleder seminariet. Jag har den stora glädjen att presentera Unos Uno – ett forskningsprojekt som följer upp 1-1 satsningarna i ett antal skolor i Sverige. Projektet studerar och analyserar under perioden 2010 – 2013  effekterna och resultaten i en del av de skolor där man har satsat på att ge eleverna datorer. Detta gör man utifrån olika perspektiv – elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relation mellan skola och hem. Målet är förstås att identifiera vilka effekter genomförandet av datorsatsningen haft på lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt hur elevers resultat i skolan har påverkats. Om du vill veta vilka skolor som ingår i forskningsprojektet kan du gå in på deras blogg för att läsa mera. De kan också följas på Facebook.

De frågor jag önskar vi ska få svar på under seminariet är bl.a. – vilket lärande sker när lärare och studerande har tillgång till datorer? Alltså väldigt intressant, tycker jag!

På återhörande!

 

Planeringen av seminariet den 24 januari 2013 har sakta men säkert fortskridit och nu verkar det mesta ha fallit på plats. I stora drag kommer vi att ha föreläsningar kring följande:

  • vilket lärande blir möjligt när lärare och studerande har tillgång till datorer
  • hur kan sociala medier användas som stöd i språkundervisningen
  • hur kan man arbeta med den digitala lärmiljön
  • Kopplingen mellan It-strategi och bloggar som verktyg i skola
  • Varför behöver vi träna oss i kommunikation
  • Digitala verktyg och bildkonst i skolan
  • Film i undervisningen
  • Creative Commons
  • Digitala läromedel i matematik
  • Digitala verktyg i yrkesutbildningen

Dessutom kan ni se hur lärer kan använda sig av skrivplattor och hur elever i grundskolan kan arbeta med programmering.

Förutom detta hoppas jag att vi kan presentera ett antal mässutställare. Tyvärr ärden stora EDUCA-mässan i Helsingfors dagen efter och risken finns att det blir för tajt för utställarna tidsmässigt.

Närmare presentationer dyker upp småningom!