Kan inte låta bli att ta upp detta en gång till. Det är bevisat att det går att jobba med skolutveckling, dvs att nå hög måluppfyllelse, utan en massa ekonomiska resurser. Nossebro skola är exemplet jag tagit upp tidigare och som jag nu återkommer till. Forskare har följt med processen och har hittar flera nyckefaktorer till framgången. Här är några jag har valt ut:

  • det är viktigt att veta var man står när man starta och att det inte går att överföra resultatet från ett lyckat projekt rakt av
  • lärare och elever har liknande tankar om skolan och skolarbetet
  • små klassrum behöver inte per automatik innebära bättre förutsättningar för att lyckas, däremot dubbel bemanning!
  • optimerad kompetens i arbetslaget
  • inkluderande arbete där man tillåter kollektiva samtal
  • heterogenitet i elevgrupper ses som en resurs
  • högt ställda förväntningar på eleverna

Mera intressant går att läsa i rapporten här.

Annonser