Joakim Granqvist, som jobbar som IT-ansvarig inom en finlandssvensk grundskola, luftar sina tankar i ett blogginlägg kring hur de finlandssvenska eleverna ska få relevant och förmånligt studiematerial. Han lyfter vikten av ett samarbete mellan lärare som snabbt kunde generera undervisningsmaterial. Han menar att eftersom knappast någon författare eller förlag blir rika på finlandssvenska läromedel så kunde detta vara ett alternativ speciellt då man då har möjlighet att producera material under CC-licens, vilket gör materialet fritt tillgängligt.

Vad har du som lärare för åsikt i frågan? Vill du endast ha möjligheten att fritt använda CC-licensierat material eller vill du också vara med och utöka tillgängliga läromedel? Valet är fritt men intresse och resurser i form av tid kan styra valet.

Annonser