september 2012


Idén med det här blogginlägget fick jag av en lärare som funderade kring verktyg för att flippa klassrummet. Nätet är fullt med bra och mindre bra digitla verktyg som underlättar din undervisning men som också blir hjälpmedel när du vill utveckla dina metoder. Innan jag gick på semester gjorde jag en lista på digitala verktyg som är gratis att använda. Listan hittar du här på www.mip.ax.

Just i det nämda fallet ovan var frågan på vilket sätt man kan spara sina filmer och hur man kunde göra med presentationer för att de ska bli mera tillgängliga. Ursprungsfrågan gällde verktyg för att underlätta att flippa klassrum.

Under punkt 5 finns några förslag till webbplatser som kan användas som inspiration för de studerande. Under punkt 7 hittar ni några förslag på bloggar som är enkla att använda t.ex. för att träna skrivandet, argumentering eller att uttrycka sig i allmänhet på det egna eller främmande språk. Under punkt 8 finns alternativa webbplatser där du kan ladda upp dina presentationer så att de alltid är tillgängliga både för dig och dina studerande.

Kolla speciellt under punkt 12 om du letar verktyg för att publicera dina filmer. Du kan ju dels filma med en vanlig filmkamera eller telefon (jo det funkar faktiskt) för att sen redigera och ladda upp t.ex. på YouTube. Vill du endast göra instruktionsfilmer om något datorbaserat, t.ex. göra en manual för hur man använder ett digitalt program eller visualisera en presentation kan du med fördel använda dig av ett skärminspelningsverktyg. Om du t.ex. använder dig av Jing har du dels möjlighet att spara filmen på Jings egen server men du kan också exportera filmen så att du kan använda den lokalt på datorn för att sen bifoga på lämplig plats.

Förutom de här fyra punkterna finns ytterligare närmare 30 punkter du kan kolla igenom. Jag kan garantera att det säkert finns något för just dig och din undervisning! Är du sugen på att börja flippa din undervisning så är dessa en bra början. Sen kan du alltid gå med i FB-gruppen Flippa klassrummet för där finns en massa tips och idéer OCH underbara diskussioner kring för- och nackdelar med att flippa ett klassrum. Fast visst är de övervägande fördelar som tydliggörs eftersom metoden på många sätt stöder den studerandes lärande!!

 

 

 

Annonser

Här kommer en påminnelse om att projekt Nätpedagogik erbjuder en föreläsningen kring upphovsrättsliga frågor när det gäller skolorna. Föreläsare är Viveca Still från Utbildningsministeriet. Tillfället hålls den 20 september och ännu finns det plats. Se närmare information under länken här intill Upphovsrätt- inbjudan!

Nu är det dags att anmäla sig till nästa kurs som projekt Nätpedagogik ordnar. Denna gång i sambarbete med Öppna Högskolan på Åland. Kim Holmber från Åbo Akademi och Joachim Thornström från Ystads kommun kommer att föreläsa för er som arbetar inom undervisningssektorn. Sociala medier kommer att tas upp ur två perspektiv – ett forskningsbaserat och ett mera konkret. Föreläsningen hålls den 8 november mellan 12 och 16 på Högskolan Norra.

Anmäla görs till Öppna högskolan via den här länken eller via telefon. Kontaktuppgifter hittar du här i inbjudan Kursinbjudan_hösten12.

Välkomna!

Kan inte låta bli att ta upp detta en gång till. Det är bevisat att det går att jobba med skolutveckling, dvs att nå hög måluppfyllelse, utan en massa ekonomiska resurser. Nossebro skola är exemplet jag tagit upp tidigare och som jag nu återkommer till. Forskare har följt med processen och har hittar flera nyckefaktorer till framgången. Här är några jag har valt ut:

  • det är viktigt att veta var man står när man starta och att det inte går att överföra resultatet från ett lyckat projekt rakt av
  • lärare och elever har liknande tankar om skolan och skolarbetet
  • små klassrum behöver inte per automatik innebära bättre förutsättningar för att lyckas, däremot dubbel bemanning!
  • optimerad kompetens i arbetslaget
  • inkluderande arbete där man tillåter kollektiva samtal
  • heterogenitet i elevgrupper ses som en resurs
  • högt ställda förväntningar på eleverna

Mera intressant går att läsa i rapporten här.

Joakim Granqvist, som jobbar som IT-ansvarig inom en finlandssvensk grundskola, luftar sina tankar i ett blogginlägg kring hur de finlandssvenska eleverna ska få relevant och förmånligt studiematerial. Han lyfter vikten av ett samarbete mellan lärare som snabbt kunde generera undervisningsmaterial. Han menar att eftersom knappast någon författare eller förlag blir rika på finlandssvenska läromedel så kunde detta vara ett alternativ speciellt då man då har möjlighet att producera material under CC-licens, vilket gör materialet fritt tillgängligt.

Vad har du som lärare för åsikt i frågan? Vill du endast ha möjligheten att fritt använda CC-licensierat material eller vill du också vara med och utöka tillgängliga läromedel? Valet är fritt men intresse och resurser i form av tid kan styra valet.