Läste ett intressant inlägg i helgen – Lärare görs om vanligt men med ny teknik. Den som gjort inlägget är Skolvärlden.se och det är Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborg som intervjuats.

Som rubriken i inlägget säger så gör många lärare på samma sätt även om ny teknik införs. Därför blir det heller inte per automatik några superresultat av t.ex. 1-1 satsningarna, tänker jag. Lindström menar att det måste ske en omdefiniering av vad det innebär att ha kunskap i det moderna samhället och pekar på bedömningen som en kritisk faktor. Bedömningssystemen måste reflektera de kompetenser som skolan ska stödja utveckling av. Detta arbetar ju ATC21S med på bred internationell front och Finland deltar i detta arbete via Arto Ahonen vid Jyväskyla universitet. Arbetet följs noga av dem som utvecklar PISA-undersökningarna.

Men för att återgå till inlägget om Lindström så säger han dessutom att studier visar att kollegialt samarbete är en nyckelfaktor för en lyckad skolutveckling (förutom stöttning från ledningen). Jag citerar:

Om man vill få med alla lärare i satsningen krävs det att man i första hand ser det hela som en verksamhetsutveckling- ”nu vill vi det här och vi gör det tillsammans”. Det är inte kompetensutveckling för den enskilda läraren.

Det här fick vi ju också bevis på när Kornhall presenterade Hatties undersökning vid grundskolornas kick-off den 16 augusti. Han visade ju på att det som verkligen gav effekt på elevers lärande var just den här typen av kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Denna gång nämndes Lesson study som metod och vi har ju faktiskt en skola på södra Åland som börjat jobba enligt det här sättet. Personligen tycker jag det är bra. Metoden används väldigt utbrett i österlandet ss. Japan och jag tror vi har en del vi behöver ta till oss av den metoden. Experter har vi ju dessutom på vår egen ö tack vare företaget Living.

Och som Lindström avslutar – vill vi ha en lyckad digitalisering av skolan så måste den här typen av skolbaserad fortbildning till. Jag är benägen att hålla med!

 

Annonser