Nu har vi kört lärar-mip på skolorna på bred front under det här läsåret och över hälften av målgruppen har startat upp och nått både nivå ett och till och med två. Till hösten drar skolledarmippen igång och Södra Ålands högstadiedistrikt är först ut av de faståländska distrikten. I början av september träffas de för första gången och diskuterar kring temat Kommunikation men med koncentration på ledning av personal och organisationens lärande – kommunikativt lärande. Materialet är till stor del detsamma som används inom PIM i Sverige. Med erfarenhet av skärgårdens motsvarande tematräff (de startade redan i februari) blir diskussionerna troligtvis både intressanta och givande!

Till hösten är det tänkt att också tjänstemännen på Utbildnings- och kulturavdelningen ska ge sig i kast med samma material och samma frågeställningar och det ska bli både kul och intressant att få ta del av.

Annonser