Då har vi igen enligt kalendern nått sommaren, det här projektets allra sista! För min del gäller det att nogsamt planera upp höstens aktiviteter för att få ut maximalt av projektet och det kommer att finnas både stora och små frågor att reda ut. De lite större sakerna som rimligen ska vara gjorda är:

  • IT-strategi för hela undervisningssektor
  • riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen
  • förslag till upplägg för ett pedagogiskt resurscenter
  • slutrapport och slutredovisning för projektet

Därtill finns mindre omfattande punkter som

  • planering av två seminarier (sociala medier och upphovsrätt)
  • planering av Dialog 2013 i jan-febr
  • upphandling av extern utvärdering
  • koordinering av skolledar-mip och lärar-mip

Utöver det här vill jag gärna samla ledningsgruppen och arbetsgruppen för projektet i november i syfte att knyta ihop projektsäcken, utvärdera projektet och blicka framåt när det gäller skolutveckling. Detta kunde bli ett viktigt avstamp för att skapa en plattform för skolutvecklingen på Åland.

Finns det några viktiga punkter som ännu borde rymmas med?  Jag tar gärna emot synpunkter!

Bilden nedan av Kristina Alexanderson får illustrera sommarens kommande badsäsong….

Some rights reserved by Kalexanderson

//Carola

Annonser