juni 2012


Nu har vi kört lärar-mip på skolorna på bred front under det här läsåret och över hälften av målgruppen har startat upp och nått både nivå ett och till och med två. Till hösten drar skolledarmippen igång och Södra Ålands högstadiedistrikt är först ut av de faståländska distrikten. I början av september träffas de för första gången och diskuterar kring temat Kommunikation men med koncentration på ledning av personal och organisationens lärande – kommunikativt lärande. Materialet är till stor del detsamma som används inom PIM i Sverige. Med erfarenhet av skärgårdens motsvarande tematräff (de startade redan i februari) blir diskussionerna troligtvis både intressanta och givande!

Till hösten är det tänkt att också tjänstemännen på Utbildnings- och kulturavdelningen ska ge sig i kast med samma material och samma frågeställningar och det ska bli både kul och intressant att få ta del av.

Om man som lärare är intresserad av att förändra eller utveckla sina undervisningsmetoder så kan det vara värt att titta på vad Flipped classroom kan innebära. Jag har redan i ett tidigare inlägg skrivit om det men tänkte ge några tips till.  Dels kan ni kolla Chrystal Kirchs Prezi som beskriver hennes erfarenheter av att flippa klassrum och dels kan ni begära att få gå med i FB- gruppen Flippa Klassrummet. I det forumet förs otroligt bra diskussioner och här finns också en massa tips om hur man kan jobba med metoden.

//Carola

Då har vi igen enligt kalendern nått sommaren, det här projektets allra sista! För min del gäller det att nogsamt planera upp höstens aktiviteter för att få ut maximalt av projektet och det kommer att finnas både stora och små frågor att reda ut. De lite större sakerna som rimligen ska vara gjorda är:

  • IT-strategi för hela undervisningssektor
  • riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen
  • förslag till upplägg för ett pedagogiskt resurscenter
  • slutrapport och slutredovisning för projektet

Därtill finns mindre omfattande punkter som

  • planering av två seminarier (sociala medier och upphovsrätt)
  • planering av Dialog 2013 i jan-febr
  • upphandling av extern utvärdering
  • koordinering av skolledar-mip och lärar-mip

Utöver det här vill jag gärna samla ledningsgruppen och arbetsgruppen för projektet i november i syfte att knyta ihop projektsäcken, utvärdera projektet och blicka framåt när det gäller skolutveckling. Detta kunde bli ett viktigt avstamp för att skapa en plattform för skolutvecklingen på Åland.

Finns det några viktiga punkter som ännu borde rymmas med?  Jag tar gärna emot synpunkter!

Bilden nedan av Kristina Alexanderson får illustrera sommarens kommande badsäsong….

Some rights reserved by Kalexanderson

//Carola