Forskningen kring hur datorer påverkar undervisningen och resultaten i skolan har startat upp på många håll och i dagarna har en ny studie från Göteborgs universitet släppts kring ämnet. Denna gång är det Berner Lindström som säger att det är nödvändigt med lärarstöd om datorer ska förbättra undervisningen. Detta kan ju verkligen kännas som självklart och detta har också påpekats i olika omgångar. Frågan är förstås vilken typ av stöd som behövs. Handlar det om att generellt behärska datorn som redskap, handlar det om att behärska specifika program eller handlar det om att förstå samhällsförändringarna? Det som blir intressant i sammanhanget är det Lindström säger:

Det vi kan se i våra studier är hur etablerade undervisningsformer, uppgiftsformuleringar och sätt att examinera sätter ramarna för hur IKT används. Många lärare ifrågasätter också vad IKT pedagogiskt kan tillföra, när de redan har en fungerande undervisning. Men det är ett svar som bygger på tveksamma premisser, att de ser IKT som ett instrument för att förbättra eller effektivisera undervisning givet ett traditionellt undervisningsinnehåll. Istället handlar frågan om IKT i undervisningen ytterst om en omdefiniering av vad det innebär att ha kunskap i det moderna samhället.

Det visar på att en del lärare fortfarande ser väldigt traditionellt på sin lärarroll och sitt uppdrag. Är det här det behövs sättas in stöd?

När jag tidigare idag ramlade in på Jonas Hällebrands blogg och såg filminslaget ”I see The future baby” av Troedson kom jag igen in på samma tankebanor. Troedson säger mycket klokt i filmen och man måste nästan se hela filmen för att förstå hans argumentation. Han tror att en uppgift blir att få lärarna att förstå hur framtiden kommer att se ut om ca 30 år. Problemet, enligt vad han säger i filmen, är att många lärare inte vill förhålla sig till förändringarna och inte tycker att vi ska sträva till att skapa en skola som motsvarar det framtida samhället.

Frågan kvarstår då fortfarande, vilken typ av stöd är det lärarna ska ha och framför allt vem skall stöda dem och på viket sätt?

Är det någon som har förslag?

Annonser