mars 2012


Äntligen kan jag meddela att filmerna från seminariet Dialog 2012 är uppladdade och det är nu möjligt att kolla dem. De ligger på www.mip.ax men det går också att söka efter dem på Youtube. Använd då sökorden Dialog 2012 Åland så dyker de upp. Totalt är de nu 7 till antalet och de är mellan 45 och 60 minuter långa.

Här ser du i alla fall avslutningstalaren Troedson som pratar om förståelse. Luta dig tillbaka och lyssna!

Här på Åland har man börjat diskutera etiken kring skolan och sociala medier och lärare och rektorer frågar sig t.ex. om lärarna ska vara vän med sina studerande och om de också ska känna att de är ska vara närvarande online alla tider på dygnet. Hittills har det funnits fler frågor än svar men det är bra att debatten har kommit igång.

Lärarnas Yrkesetiska råd i Sverige har kommit med kommendationer om hur lärare kan förhålla sig till ny teknik och sociala medier. Jag tycker deras ställningstagande är sunt och rådet kommer inte med några pekpinnar och ”ska inte”- formuleringar. Rådet menar t.ex. att man måste använda samma etiska ställningstagande vid osakligheter och trakasserier som man gör om de sker utanför nätmiljön och agera därefter. Det som rådet dock framhäver är att de som åläggs använda sociala medier i undervisningen också ska begära utbildning.

Min tolkning är att rådet lägger ansvar på den enskilda lärare att ta ställning till hur han och hon kan agera. Olika lärare har olika krav på integritet och det är bara du själv som vet hur du fungerar. Det är du själv som kan avgöra var dina gränser mellan privatliv och ditt yrkesliv går. Mitt tips till lärarna är att använd sunt förnuft och inte krånga till saker i onödan. De etiska problemen och lösningarna är de samma oberoende av vilket medium som används. Man trakasserar inte varandra, punkt slut, oberoende om det sker på skolgården, i dagspressen, på FB eller i något annat medium. Det är mobbningen vi förhåller oss till, inte mediet.