Under den sista arbetsdagen före nyår arbetar jag med finliret inför seminariet. Nu är det endast tre veckor kvar och det är en hel del som måste fixas. Rumsfördelning och listor på deltagare per föreläsningstillfälle är några punkter. Dessutom hyser jag en from förhoppning att vi skall kunna streama stora delar av seminariet och att detta dessutom kan ligga öppet på nätet en tid efteråt. Studerande från Ålands gymnasiums profil Media och kommunikation ställer upp som filmare bara vi hittar lösningar på lagringsplats.

Den sista av föreläsarna att presenteras är vår egen Viveca Lindberg, väl insatt i bedömningsfrågor både nationellt som internationellt. Viveca har många järn i elden och arbetar som koordinator för den nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning i Sverige, är kontaktperson för Åland inom det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL). Sedan våren 2011 är hon också koordinator för den nationella forskarskolan för yrkesdidaktik. Därutöver arbetar hon också inom företaget Living, som hon också är delägare i. Det ska bli intressant att höra hur hon tänker i förhållande till digitala verktyg.

Gott folk, kom ihåg att anmäla er till seminariet! Det gör ni via www.mip.ax

Gott Nytt År!

Annonser