Då har projektet fått lite mer synlighet i och med att projektets planerade seminarium har fått plats i Alandicas kalender. Även om projektet i första hand vänder sig till skolfolk så kan det alltid vara bra att visa den närmaste omgivningen vilken typ av frågor man som lärare idag måste brottas med.

Frågeställningarna som finns som grund för seminarieplaneringen är inte nya på något sätt. Men i och med att verktygen är nya för många, måste man som lärare förhålla sig till frågorna på ett nytt sätt.

Studerande har alltid skrivit texten inom ramen för sin utbildning men nu när dessa kan offentliggöras får de plötsligt en annan publik än ”bara” sin lärare eller sina studiekompisar. Vad är det som händer med texterna då? Vad tillförs för lärande?

I och med att vi publicerar och delar material i skolan har också frågan kring upphovsrätt och källkritik återigen blivit ett aktuellt ämne. Nu går det inte att gömma sig i sin klass och kopiera några sidor för mycket eller lägga ut bilder från Internet hur som helst. Nya frågor uppstår. Vems är materialet? Får jag använda det här? Hur gör jag för att skydda mitt eget material?

Dessutom kommer frågor kring bedömning in. Hur bedömer jag ex. den sociala kompetensen när digitala verktyg används? Och påverkar verktygen bedömningen över huvudtaget?

Jag hoppas seminariet kan ge svar på den här typen av frågor och framför allt hoppas jag att seminariet visar att digitala verktyg inte är något konstigt utan något helt normalt. Det är inget som kommer att försvinna!

Anmälningen till seminariet har öppnat och efter en uppdatering i tjänsten där webbanmälningen ligger, är det senast på måndag morgon fritt fram att anmäla sig igen. Påverka också era beslutsfattare i kommunerna. De utgör en viktig kugge i det maskineri som krävs för att upprätthålla digital kompetens ute i skolorna. Något som krävs för att Åland ska fortsätta erbjuda en hög nivå på sina utbildningar på alla stadier.

I skrivande stund drar en höststorm över Åland och jag minns en av Kristina Alexanderson bilder i projektet CClone 365-2011 ”Out walking in the rain”. Den får avsluta det här inlägget. Flera av Kristinas härliga bilder hittar du på här.

 

Bild av Kistina Alexanderson

 

 

 

Annonser