Nu börjar det hända saker då planeringen av seminariet fortsätter. Jag har redan börjat boka flygbiljetter och hotellrum åt en del av föreläsarna. Jag har också bjudit in företag så att det samtidigt kunde bli en liten IT-mässa i miniformat.

Veckans avslöjande är Nacka kommun och deras e-utvecklare för skolan. Deras bidrag till seminariet vänder sig i första hand till skolledare, skolpoliterk och tjänstemän inom skolsektor och kommer att handla om hur man kan organisera stödet till skolorna/lärarna när det gäller IT-användingen. Nacka kommun stöder sina skolor och lärare bl.a. med ett upplägg de kallar e-smart. Upplägget skapar förutsättningar för lärarna att lära sig mera om hur IT inkluderas som ett naturligt inslag i din undervisning, hur lärarna kan utvckla sitt arbettsätt med nya verktyg och hur du som lärare kan ta kommando över tekniken och bli en e-smart pedagog med många valmöjligheter.

Alla ni som bestämmer över skolans resurser, dvs. skolledare, skolpolitker, direktioner, styrelser, skoldirektörer, tjänstemän – jag hoppas vi ses den 19 januari!

Annonser