Inläggen har verkligen lyst med sin frånvaro här i bloggen denna höst. Nu blir det nya tag och under de närmsta månaderna kommer inläggen mycket att handla om ett seminarium som projektet planerar hålla i vinter.

Seminariet kommer att innehålla tre huvudspår. Ett spår som riktar sig till skolledning och -politiker med föreläsare från kommuner med erfarenhet av att lyckosamt stöda skolorna i sina IT-satsningar. Det andra och tredje spåret riktar sig i första hand till lärare och handlar dels om bloggar och publicistiska arbetssätt i skolan och dels om källkritik och Creativ Commons.

Seminariet kommer att hållas den 19 januari på Alandica och för att så många lärare som möjligt skall kunna delta kommer vissa föreläsnngar att hållas två gånger, både på för- och eftermiddagen.

Så gott folk, se till att hålla datumet ledigt och försök planera er verksamhet så att ni har möjlighet att komma med på någon av föreläsningarna under dagen. Framöver återkommer jag med namn på föreläsare och innehåll.