I omvärldsbloggen finns ett inlägg som rör kunskap och bildning. Denna gång har Säljö med flera bedrivit forskning kring hur lärandet går till när klassrumsarbetet möter det digitala mediesamhället. Forskningen visar bland annat på vikten av att få till en produktiv samtalskultur i klassen, vikten av ett kritiskt förhållningssätt och att skolans bedömningssystem inte har hängt med i samhällets och pedagogikens utveckling.

Det här är saker som redan länge har diskuterats i olika pedagogiska forum av framsynta lärare men nu finns det också svart på vitt att det förhåller sig så. Jag har inte läst boken men alla böcker Säljö tidigare har varit med i har varit läsvärda. Den här boken heter ”Att förädla information till kunskap”. Den är säkert värd att fördjupa sig i

Annonser