På MIP-seminariet här om dagen berättade Benita Gustafsson hur hon och kollegan Britt Lundberg-Skaze blivit positivt överraskade av elevernas glädje och entusiasm på några  lektioner. De hade bestämt att eleverna, som gick i åk 2, i grupp skulle få presentera olika teman om rymden. Den enda styrning som gavs var en introduktion i programmet PowerPoint. Eleverna tog itu med sina uppgifter med liv och lust, hämtade material, läste på, planerade och gjorde sina presentationer. Det visade sig att denna fria uppgift gav ett mycket större mervärde jämfört med om de bara hade haft en uppgift att skriva ner och berätta om ett tema i rymden. Detta kom på köpet:

  • eleverna var koncentrerade under lektionerna och gick in i uppgiften med stort allvar och de jobbade dessutom hemma efter skolan med uppgiften
  • textmaterialet de hittade skrevs inte ner rakt av eftersom det i PowerPoint inte gav så stort utrymme för text. Det betyder att de var tvungna att diskutera vad som var viktigt och som kunde tas med i presentationen. De formulerade sina egna texter.
  • gemensamt inom gruppen planerade de upplägget för presentationen och bestämde, utan lärarens inblandning, vem som skulle säga vad och vem som skulle klicka fram följande bild
  • de förstod att de måste se på sin publik när de pratade och de hade också förberett sig på att svara på frågor från de övriga eleverna

Detta skedde alltså helt av sig själv i klassen när lärarna vågade släppa taget, låta eleverna få fria tyglar och dessutom fick arbeta med ett verktyg som var intressant och gav utrymme för kreativitet. Gissa om lärarna var nöjda? Minst lika nöjda som eleverna kan man tänka!

Det här var bara ett sätt att förändra undervisningsmetoderna. Det kunde ha misslyckats av någon anledning, men det gjorde det inte. Och alla ni som vill göra något liknande, prova er fram, testa, prata med kollegor och tillsammans hittar ni metoder för att utveckla skolan och undervisningen. Tänk när många vågar testa samma sak och går vidare till nya utmaningar. En dag råkar ni, som Benita och Britt, hitta guldkorn i skolvardagen. Det är ni alla förunnade.

Annonser