Då har vi äntligen kommit så långt att det har utexaminerats lärare på nivå 3 inom MIP. Igår var det diplomutdelning och vi delade ut 13 MIP 3-diplom, 2 MIP 5-diplom och 3 diplom för examinatorer. De som ville fick berätta om sitt arbete. Jag hade hoppats att lärarna hade berättat lite mer om sina tankar kring relevansen och nyttan med att ha nått nivå 3 men många valde att endast visa sin film och berätta kring de problem som funnits längs vägen. Det kan ju, som så ofta, konstateras att problematiken låg i tekniken, dvs. dåliga headsets, problem med programvaran osv. Men några konstaterade också att kvaliteten blev lite lidande av att det fanns en viss tidsbrist av olika anledningar. Men filmerna var intressanta och nu väntar jag med spänning att diskussionerna i skolorna skall komma igång kring det mervärde, de förändrade undervisningsmetoderna och det stöd för lärandet som IKT för med sig. Den diskussionen uteblev nästan helt denna gång men jag är övertygad om att tankarna nog finns där redan.

MIP-bakelser

MIP-examinerade

Annonser