september 2011


I omvärldsbloggen finns ett inlägg som rör kunskap och bildning. Denna gång har Säljö med flera bedrivit forskning kring hur lärandet går till när klassrumsarbetet möter det digitala mediesamhället. Forskningen visar bland annat på vikten av att få till en produktiv samtalskultur i klassen, vikten av ett kritiskt förhållningssätt och att skolans bedömningssystem inte har hängt med i samhällets och pedagogikens utveckling.

Det här är saker som redan länge har diskuterats i olika pedagogiska forum av framsynta lärare men nu finns det också svart på vitt att det förhåller sig så. Jag har inte läst boken men alla böcker Säljö tidigare har varit med i har varit läsvärda. Den här boken heter ”Att förädla information till kunskap”. Den är säkert värd att fördjupa sig i

På MIP-seminariet här om dagen berättade Benita Gustafsson hur hon och kollegan Britt Lundberg-Skaze blivit positivt överraskade av elevernas glädje och entusiasm på några  lektioner. De hade bestämt att eleverna, som gick i åk 2, i grupp skulle få presentera olika teman om rymden. Den enda styrning som gavs var en introduktion i programmet PowerPoint. Eleverna tog itu med sina uppgifter med liv och lust, hämtade material, läste på, planerade och gjorde sina presentationer. Det visade sig att denna fria uppgift gav ett mycket större mervärde jämfört med om de bara hade haft en uppgift att skriva ner och berätta om ett tema i rymden. Detta kom på köpet:

  • eleverna var koncentrerade under lektionerna och gick in i uppgiften med stort allvar och de jobbade dessutom hemma efter skolan med uppgiften
  • textmaterialet de hittade skrevs inte ner rakt av eftersom det i PowerPoint inte gav så stort utrymme för text. Det betyder att de var tvungna att diskutera vad som var viktigt och som kunde tas med i presentationen. De formulerade sina egna texter.
  • gemensamt inom gruppen planerade de upplägget för presentationen och bestämde, utan lärarens inblandning, vem som skulle säga vad och vem som skulle klicka fram följande bild
  • de förstod att de måste se på sin publik när de pratade och de hade också förberett sig på att svara på frågor från de övriga eleverna

Detta skedde alltså helt av sig själv i klassen när lärarna vågade släppa taget, låta eleverna få fria tyglar och dessutom fick arbeta med ett verktyg som var intressant och gav utrymme för kreativitet. Gissa om lärarna var nöjda? Minst lika nöjda som eleverna kan man tänka!

Det här var bara ett sätt att förändra undervisningsmetoderna. Det kunde ha misslyckats av någon anledning, men det gjorde det inte. Och alla ni som vill göra något liknande, prova er fram, testa, prata med kollegor och tillsammans hittar ni metoder för att utveckla skolan och undervisningen. Tänk när många vågar testa samma sak och går vidare till nya utmaningar. En dag råkar ni, som Benita och Britt, hitta guldkorn i skolvardagen. Det är ni alla förunnade.

Då har vi äntligen kommit så långt att det har utexaminerats lärare på nivå 3 inom MIP. Igår var det diplomutdelning och vi delade ut 13 MIP 3-diplom, 2 MIP 5-diplom och 3 diplom för examinatorer. De som ville fick berätta om sitt arbete. Jag hade hoppats att lärarna hade berättat lite mer om sina tankar kring relevansen och nyttan med att ha nått nivå 3 men många valde att endast visa sin film och berätta kring de problem som funnits längs vägen. Det kan ju, som så ofta, konstateras att problematiken låg i tekniken, dvs. dåliga headsets, problem med programvaran osv. Men några konstaterade också att kvaliteten blev lite lidande av att det fanns en viss tidsbrist av olika anledningar. Men filmerna var intressanta och nu väntar jag med spänning att diskussionerna i skolorna skall komma igång kring det mervärde, de förändrade undervisningsmetoderna och det stöd för lärandet som IKT för med sig. Den diskussionen uteblev nästan helt denna gång men jag är övertygad om att tankarna nog finns där redan.

MIP-bakelser

MIP-examinerade

Idag handlar det mycket om mippandet inom skolvärlden på Åland men i synnerhet inom projekt Nätpedagogik. Vackert så! Skolorna arbetar kontinuerligt med att följa anvisningar uppifrån, allt från läroplansgrunder till EU:s rekommendationer kring de 8 nyckelkompetenserna. En fråga man kan ställa sig är förstås hur lång tid det tar innan ett direktiv kan skönjas i elevernas resultat. Alltför länge tror jag. Och då beror det inte på lärarens vilja eller ovilja att rätta sig i leden utan man kan bara konstatera att det tar långt tid från direktiv till implementation. Ärendet skall manglas, diskuteras och utvärderas i flera instanser innan den kommer in i skolvärlden för att förverkligas.

MIP-systemet är också ett system som kommer uppifrån med bl.a. EU:s digitala kompetens som drivkraft. Denna gång har det gått rätt fort från idé till förverkligande men det behöver inte automtiskt betyda att det sker en önskvärd utveckling i skolorna. När väl MIP-satsningen är genomförd hänger det på de enskilda skolorna hur och vart utvecklingen går. Det är genom lärarens egna små steg mot förändring, i samarbete med kollegorna, som en snabb och relevant utveckling kan ske. Det är samarbetet mellan lärarna med utgångspunkt i skolans verklighet man kan nå otroliga resultat. MIP kan vara ett bra verktyg för att visa vägen, för att ge indikationer på vilka kompetenser den studerande/eleven behöver i dagens samhälle. Men utan reflekterande lärare som vill utveckla sin undervisning blir det inte någon skolutveckling. Till detta behövs egentligen inga direktiv eller väldigt stora resurser utan kreativa inspirerande lärare som har elevernas/de studerandes bästa för ögonen.

Det vet jag att vi har på Åland! Problemet är att de inte syns utan arbetar i det tysta. Så bästa lärare, dela med er av era kunskaper och erfarenheter, jobba tillsammans i frågor som rör utveckling av undervisningsmetoder. På så sätt räcker det inte länge förrän Åland har en ännu bättre skola. Det går åtminstone snabbare än att vänta på direktiv ovanifrån!

Arbetet med att göra ett material för skolledarna inom ramen för MIP har tagit en hel del av veckans arbetstid i anspråk men nu finns det i alla fall ett grundmaterial att utgå ifrån och förbättra innan det börjar användas. Jag har hållit en MIP introduktion för två lärare inom ÅG:s profil Hälsa och välfärd. Det är alltid roligt att introducera så nöjda och positiva lärare som direkt hittar möjligheter i materialet. Förutom det har jag introducerat in blivande MIP-examinator och ytterligare en skola har tagit kontakt för att boka tid. Vad roligt att det rör på sig =).

Arbetet med att skräddarsy excelkursen för ekonomer framskrider också och en trolig kursstart är medlet av oktober. Håller tummarna att det blir en uppskattade kurs.

Bland alla tips på verktyg som dyker upp i mina rss-flöden stack ett ut lite mer än andra. Det är Wacom som har kommit ut med ett litet digitalt verktyg, Inkling, en digital kulspetspenna, som möjliggör att du kan digitalisera bl.a. dina pennteckningar och skisser, skapa olika lager av dem och dessutom gör dem till bl.a. vector-grafik. Det innebär att du enkelt kan vidareuteckla dina skisser digitalt. Smart är ordet!

Vad kommer härnäst?

Kolla in trailern för Inkling här: