En intressant och händelserik vecka är till ända. Den största och bästa händelsen är att det ÄNTLIGEN tagits ett beslut om att projektet får pågå till slutet av 2012. Jag är övertygad om att det kommer att hända en hel del under den här perioden. En rolig utmaning är att jag ska få gå in en av gymnasiets profiler och starta upp mippningen samtidigt som jag kan delta i diskussioner kring mervärdet med digitala verktyg och också förhoppningsvis tillsammans med dessa lärare arbeta fram metoder för att utveckla av undervisningsmetoder. Kan bli hur kul som helst.

Idag har jag igen kommit i kontakt med uttrycket Flipped Classrooms och jag tror att det kan vara en av flera undervisningsmetoder som utvecklas som ett resultat av de digitala verktyg vi kan använda oss av i undervisningen. Jag har inte satt mig in i fenomenet i någon högre grad men benämningen av metoden är i allra högsta grad beskrivande. Om jag tolkat det rätt så innebär det i korthet att den verksamhet där elever/studerande endast är passiva mottagare (instruktioner, föreläsningar, genomgångar osv.) görs istället tillgänglig digitalt medan den verksamhet som kräver mera handledning och stöd (uppgifter, laborationer, läxor osv.) får mera utrymme i klassrummet. Det innebär alltså att eleven/de studerande på egen hand går igenom det digitala materialet och när de träffar läraren finns det tid för frågor som uppstått, hjälp med uppgifter, fördjupande förklaringar osv. Med andra ord, när den studerande behöver handledning finns lärare på plats och inte som i traditionell undervisning, där den studerande sitter ensam hemma med sina uppgifter utan möjlighet till stöd. Rimligen borde det här tillvägagångssättet vara värt att testas. Kolla på Youtube klippet eller läs lite mera bl.a. på ”3 keys to a flipped classroom”.

För övrig håller jag på med att sammanställa material för skolledarnas mip-träffar….

//Carola

Annonser