Veckans arbete har gått ut på strukturera upp höstens arbete och jag har dessutom kunnat bocka av en del uppgifter.

Analysen av vår studerandeenkät är klar och som jag skrev i förra inlägget finns det en försiktigt positiv utveckling när det gäller användandet av digitala verktyg i undervisningen. Enkäten visar att de studerande oftare använder sig av datorn till skolarbete och informationssökning framom slösurfning och spel. Men det måste ändå tilläggas att de svarande denna gång jämfört med år 2008 i högre utsträckning är tjejer. Användning av digitala verktyg verkar också ha ökat även om de studerande fortfarande anser att alla lärarna inte har tillräckliga datorkunskaper. En viss förklaring stod att finna i opålitlig teknik, vilket i sig kräver lite mer än grundläggande datorkunskaper.

En inbjudan till MIP-seminarium har också gått ut till alla MIP-testpersoner och den 20 september samlas alla för att dela med sig av sina erfarenheter och få sina diplom. För egen del har jag kämpat med uppgift 5 och den skulle säkert vara nästa klar ifall jag inte haft problem med ljudinspelningen.

Till min glädje kommer nu också livsstil- och hälsaprofilen vid Ålands gymnasium att dra igång mippningen i höst och jag får förmånen att hjälpa dem komma igång och genomföra det hela. Ålands lyceum och tidigare handelsläroverket startade redan i vintras och de påbörjar förhoppningsvis sin MIP-tvåa nu i höst.

Om det är någon som sitter på tips om intressanta områden kring digitala verktyg kan ni ju berätta om dem här. I slutet på hösten hoppas jag vi kan ha ett seminarium här på Åland och just nu tänker jag mig något kring Creativ Commons och Upphovsrätt. Flera tip tas som sagt emot med tacksamhet.

//Carola

Annonser