Då har jag äntligen kommit till skott och skapat en projektblogg för projekt Nätpedagogik. Tanken med bloggen är dels att ni skall bli uppdaterade på vad som är på gång i projektet och dels ha ett forum där det kan reflekteras kring digitala verktyg och forskning som rör IT och skolan. Utöver bloggen har det också skapats en facebooksida, MIP Åland,  och en Netvibe-sida, Digitala verktyg i undervisningen, där en del intressanta rss-flöden finns samlade.

Förutom dessa forum har det också sen i våras funnits en wiki, Seminariumaland, där lärare kan gå in och skriva om sina erfarenheter från olika semiarier. Du måste registrera dig för att kunna skriva i wikin men för övrigt är den helt öppen att ta del av.

Jag hoppas att inläggen på forumen ger upphov till intressanta konstruktiva diskussioner som i förlängningen leder till lokal skolutveckling.

//Carola

Annonser