augusti 2011


En intressant och händelserik vecka är till ända. Den största och bästa händelsen är att det ÄNTLIGEN tagits ett beslut om att projektet får pågå till slutet av 2012. Jag är övertygad om att det kommer att hända en hel del under den här perioden. En rolig utmaning är att jag ska få gå in en av gymnasiets profiler och starta upp mippningen samtidigt som jag kan delta i diskussioner kring mervärdet med digitala verktyg och också förhoppningsvis tillsammans med dessa lärare arbeta fram metoder för att utveckla av undervisningsmetoder. Kan bli hur kul som helst.

Idag har jag igen kommit i kontakt med uttrycket Flipped Classrooms och jag tror att det kan vara en av flera undervisningsmetoder som utvecklas som ett resultat av de digitala verktyg vi kan använda oss av i undervisningen. Jag har inte satt mig in i fenomenet i någon högre grad men benämningen av metoden är i allra högsta grad beskrivande. Om jag tolkat det rätt så innebär det i korthet att den verksamhet där elever/studerande endast är passiva mottagare (instruktioner, föreläsningar, genomgångar osv.) görs istället tillgänglig digitalt medan den verksamhet som kräver mera handledning och stöd (uppgifter, laborationer, läxor osv.) får mera utrymme i klassrummet. Det innebär alltså att eleven/de studerande på egen hand går igenom det digitala materialet och när de träffar läraren finns det tid för frågor som uppstått, hjälp med uppgifter, fördjupande förklaringar osv. Med andra ord, när den studerande behöver handledning finns lärare på plats och inte som i traditionell undervisning, där den studerande sitter ensam hemma med sina uppgifter utan möjlighet till stöd. Rimligen borde det här tillvägagångssättet vara värt att testas. Kolla på Youtube klippet eller läs lite mera bl.a. på ”3 keys to a flipped classroom”.

För övrig håller jag på med att sammanställa material för skolledarnas mip-träffar….

//Carola

Annonser

Veckans arbete har gått ut på strukturera upp höstens arbete och jag har dessutom kunnat bocka av en del uppgifter.

Analysen av vår studerandeenkät är klar och som jag skrev i förra inlägget finns det en försiktigt positiv utveckling när det gäller användandet av digitala verktyg i undervisningen. Enkäten visar att de studerande oftare använder sig av datorn till skolarbete och informationssökning framom slösurfning och spel. Men det måste ändå tilläggas att de svarande denna gång jämfört med år 2008 i högre utsträckning är tjejer. Användning av digitala verktyg verkar också ha ökat även om de studerande fortfarande anser att alla lärarna inte har tillräckliga datorkunskaper. En viss förklaring stod att finna i opålitlig teknik, vilket i sig kräver lite mer än grundläggande datorkunskaper.

En inbjudan till MIP-seminarium har också gått ut till alla MIP-testpersoner och den 20 september samlas alla för att dela med sig av sina erfarenheter och få sina diplom. För egen del har jag kämpat med uppgift 5 och den skulle säkert vara nästa klar ifall jag inte haft problem med ljudinspelningen.

Till min glädje kommer nu också livsstil- och hälsaprofilen vid Ålands gymnasium att dra igång mippningen i höst och jag får förmånen att hjälpa dem komma igång och genomföra det hela. Ålands lyceum och tidigare handelsläroverket startade redan i vintras och de påbörjar förhoppningsvis sin MIP-tvåa nu i höst.

Om det är någon som sitter på tips om intressanta områden kring digitala verktyg kan ni ju berätta om dem här. I slutet på hösten hoppas jag vi kan ha ett seminarium här på Åland och just nu tänker jag mig något kring Creativ Commons och Upphovsrätt. Flera tip tas som sagt emot med tacksamhet.

//Carola

Det har nu gått en vecka sen semestern tog slut och en hel del har gjorts inom projektet. Dels har jag skapat en del webbsidor i syfte att sprida information (se inlägget ovan) och dels har jag börjat förbereda olika tillfällen.

En kurs i excel för ekonomer erbjuds just nu ekonomerna och skall förhoppningsvis genomföras ännu under hösten. Den 20 september kommer MIP-testgruppen att få sina diplom på ett MIP-seminarium och jag hoppas vi får några av våra egna lärare att berätta om hur de jobbar med digital teknik i skolorna.

Det finns också tankar på att genomföra en försöksverksamhet eller en typ av projekt inom projektet i syfte att ta fram undervisningsmetoder där digitala verktyg berikar undervisningen och stöder lärandet. Vi får se var vi landar med den verksamheten. På gång just nu är också en jämförelse mellan de enkäter de studerande har fyllt i år 2008 och 2011. Till min glädje kan man läsa ut att datoranvändandet ser annorlunda ut idag jämfört med när projektet startade. Jag återkommer med resultat när analysen av resultaten är klar.

Nu förkortar jag arbetsveckan och tar ut en semesterdag på fredag. Men på måndag är jag tillbaka igen.

//Carola

Då har jag äntligen kommit till skott och skapat en projektblogg för projekt Nätpedagogik. Tanken med bloggen är dels att ni skall bli uppdaterade på vad som är på gång i projektet och dels ha ett forum där det kan reflekteras kring digitala verktyg och forskning som rör IT och skolan. Utöver bloggen har det också skapats en facebooksida, MIP Åland,  och en Netvibe-sida, Digitala verktyg i undervisningen, där en del intressanta rss-flöden finns samlade.

Förutom dessa forum har det också sen i våras funnits en wiki, Seminariumaland, där lärare kan gå in och skriva om sina erfarenheter från olika semiarier. Du måste registrera dig för att kunna skriva i wikin men för övrigt är den helt öppen att ta del av.

Jag hoppas att inläggen på forumen ger upphov till intressanta konstruktiva diskussioner som i förlängningen leder till lokal skolutveckling.

//Carola